Historie

In Sliedrecht, het grootste dorp van de Alblasserwaard, was al vroeg een notariskantoor aanwezig, dat duidelijk ook een functie in de omgeving vervulde.

Aanvankelijk werd het notariaat door de dorpsschout bekleed. In 1846 kwam daar een einde aan door de benoeming van N.F. Steenbergen tot notaris als opvolger van de toen overleden laatste schout en eerste burgemeester G. van Hattem.

Behalve de gebruikelijke actes als testamenten boedelscheidingen en aan- en verkopen van woonhuizen, werden in Sliedrecht tevens veel akten verleden, waarbij lapjes griendgrond in andere handen overgingen. Nog tot de eerste decennia van de 20e eeuw behoorde een stukje griend tot de belangrijkste manier waarop een Sliedrechter zijn geld belegde.

De historie van ons kantoor gaat terug tot in de 19e eeuw. Oudere Sliedrechters zullen zich notaris Van Bockel nog wel herinneren, daarna notaris Hofsteenge, Hupkes (slechts een jaar), Van Kooten van ’64 tot ’79 en tot 2005 Weijtens. Deze laatste vanaf 2000 samen met Koppelaar. In november 2005 werd het notariskantoor omgedoopt tot Koppelaar Notarissen, een maatschap van Hans Koppelaar en Nico Papaïoannou.