Schepen

Met een historie als “baggerdorp” is de link met scheepvaart al snel gelegd. Ons kantoor is één van de toonaangevende kantoren op het gebied van de binnenvaart.

Zo kunt u bij ons kantoor terecht voor alle gebruikelijke diensten zoals het opmaken van (koop)overeenkomsten en notariële akten en het verlenen van advies met betrekking tot:

  • Teboekstellingen van schepen;
  • Eigendomsoverdrachten van onder meer binnenvaart- en zeeschepen, zowel beroeps- als pleziervaart;
  • Vestigen van hypotheek- en pandrechten;

Het kantoor beschikt over een uitgebreid grotendeels internationaal netwerk van notarissen en juridisch specialisten.