Testamenten

U kunt door ons een testament laten opmaken, waarin de volgende onderwerpen kunnen worden opgenomen, denkt u daarbij aan:

  • erfstellingen, bijvoorbeeld het benoemen van een goed doel tot erfgenaam;
  • ontervingen;
  • legaten; dit kan een legaat in contanten zijn, maar ook het legateren van inboedel of sieraden;
  • uitsluitingsclausule, ook wel priv√©-clausule genoemd; door het opnemen van een uitsluitingsclausule zorgt u ervoor dat uw (klein)kinderen bij echtscheiding hun ontvangen erfenis niet met hun ex-echtgeno(o)t(en) hoeven te delen;
  • het benoemen van een executeur; de executeur draagt zorg voor de afwikkeling van uw nalatenschap;
  • het benoemen van een bewindvoerder; de bewindvoerder beheert de erfenis voor uw (klein)kinderen;
  • het benoemen van een voogd; de voogd draagt zorgt voor de opvoeding van de minderjarige kinderen;