Echtscheidingen

Na een echtscheiding moet meestal een verdeling plaatsvinden. Indien tot de gemeenschap onroerende zaken, te boek gestelde schepen of aandelen in besloten vennootschappen behoorden, moet dit wettelijk verplicht bij notariële akte. Wij kunnen een dergelijke akte voor u opmaken. Tevens kunnen wij u, voor de echtscheiding plaatsvindt, begeleiden met het opstellen van een convenant.